Skontaktuj się z nami
+48 71 369 90 70 +48 662 521 959

Zespół Kancelarii

radca prawny Andrzej Stachowiak

1981 – 1986r. – ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim
1986 – 1989r. – odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim
XI 1989 – X 1990r. – specjalista w Narodowym Banku Polskim (obrót papierami wartościowymi i obrotem wekslowym)
1991r. – zatrudniony we wrocławskim oddziale Banku na stanowisku specjalisty
1992r. – zdał egzamin radcowski
1992- IV 1994r. – rozpoczął pracę na stanowisku radcy prawny jednego z oddziałów Banku
IV 1994r. – 2011r. – utworzył i prowadził Kancelarię Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak
2011r. – partner w Kancelarii Radców Prawnych Stachowiak i Partnerzy sp.p.

Specjalizacja:
prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo bankowe, obrót papierami wartościowymi i prawo wekslowe, kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, zastępstwo procesowe podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, windykacja należności.

radca prawny Jolanta Ficoń

1993 – 1998r. – ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
X 1992 – VI 1993 r. – zatrudniona w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział I Cywilny
VII 1993 – IV 1994r. – zatrudniona w Biurze Usług Finansowych FAST LANE LEASING we Wrocławiu
V 1994 – VI 2002r. – zatrudniona w Kredyt Banku S.A. III Oddział we Wrocławiu na stanowisku inspektora bankowego, specjalisty bankowego, zastępcy Naczelnika Wydziału Kredytów
VII 2002 – V 2011r. – Kierownik Biura Windykacji w Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Stachowiaka
2010r. – zdała egzamin radcowski
2010r. – 2011r. – utworzyła i prowadziła samodzielnie Kancelarię Radcy Prawnego
2011r. – partner w Kancelarii Radców Prawnych Stachowiak i Partnerzy sp.p.

Specjalizacja:
prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rodzinne, windykacja należności, rozwody