Skontaktuj się z nami
+48 71 369 90 70 +48 662 521 959

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem zawiłości sprawy oraz czasu wymaganego na prowadzenie konkretnego zlecenia.

Współpraca doraźna – stawka godzinowa proporcjonalnie do czasu poświęconego przez radcę prawnego na przeprowadzenie sprawy.

Podstawowa stawka godzinowa – 250 zł + 23% VAT

Współpraca stała – polegająca na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a ponadto w miarę potrzeb obejmuje również konsultacje w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii. Obsługa stała prowadzona jest za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym lub w ramach abonamentu.

Ryczałt – jako iloczyn przewidywanej liczby godzin pracy radcy prawnego i stawki godzinowej z uwzględnieniem indywidualnego rabatu, możliwość okresowej weryfikacji kwoty ryczałtu, każda dodatkowa godzina wykraczająca poza ustalony ryczałt jest rozliczana według stawki godzinowej.

Abonament – jako ustalona liczba godzin obsługi prawnej do wykorzystania przez okres jednego roku, możliwość korzystania z usług aż do wykorzystania limitu czasowego:

  • 5 godzin – 750 zł + 23% VAT
  • 10 godzin – 1200 zł + 23% VAT
  • 20 godzin – 2500 zł + 23% VAT
  • powyżej 20 godzin – do negocjacji.

Zlecenia jednorazowego prowadzenia sprawy – wysokość wynagrodzenia ustalana indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22.10.2015r. (Dz. U.2015.1804 z poźn. zm.).

Współpraca w zakresie windykacji – wynagrodzenie uzależnione jest rodzaju zlecenia.

Stała współpraca na podstawie Umowy Generalnej –  wysokość wynagrodzenia ustalana indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22.10.2015r. (Dz. U.2015.1804 z poźn. zm.).

Jednorazowe zlecenie prowadzenia sprawy windykacyjnej – ustalane na podstawie  stawek minimalnych określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22.10.2015r. (Dz. U.2015.1804 z poźn. zm.).

Przedsądowe postępowanie windykacyjne – 150 zł + 23% VAT obejmujące analizę dokumentacji oraz wezwanie do zapłaty należności.

Wynagrodzenie success fee – wynagrodzenie, którego wysokość zależy od wyników w sprawie, może stanowić dodatkowy składnik wynagrodzenia w ww. rodzajach spraw.

W celu wyceny zlecenia prosimy o kontakt z Kancelarią. Zapraszamy.