Skontaktuj się z nami
+48 71 369 90 70 +48 662 521 959

O Kancelarii

Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne od 1994r.,  początkowo jako indywidualna praktyka radcy prawnego Andrzeja Stachowiaka w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Stachowiaka, wraz z rozszerzaniem zakresu usług Kancelaria została przekształcona w spółkę partnerską. Od maja 2011r. świadczymy usługi prawne jako Kancelaria Radców Prawnych Stachowiak i Partnerzy sp.p.

W prowadzonej działalności, wykorzystując zdobyte doświadczenie, koncentrujemy się na obsłudze klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych oraz udziale w negocjacjach.
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej i windykacji należności pozwoliło na opracowanie zróżnicowanych zasad współpracy dostosowanych do potrzeb Klienta, uwzględniających specyfikę prowadzonej działalności oraz struktur w jakich działa:

• współpraca doraźna – polegająca na indywidualnym zleceniu Klienta obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie, udział w negocjacjach, itp.

• współpraca stała – polegająca na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a ponadto w miarę potrzeb obejmuje również konsultacje w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii

• zlecenia jednorazowego prowadzenia sprawy – polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem egzekucyjnym

• współpraca w zakresie windykacji należności – nawiązanie współpracy w zakresie windykacji uzależnione jest od potrzeb Klienta i może polegać zarówno na zawarciu jednorazowego zlecenia podjęcia działań windykacyjnych (jednorazowe zlecenie windykacji lub windykacyjne postępowanie polubowne), jak również na zawarciu Umowy Generalnej – gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę, także w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi organami administracyjnymi, oraz możliwość zmniejszenia kosztów za przyjęcie zlecenia.