Skontaktuj się z nami
+48 71 369 90 70 +48 662 521 959

Zakres usług

Kancelaria Radców Prawnych Stachowiak i Partnerzy świadczy następujące usługi:

  • udziela odpłatnych porad prawnych;
  • przygotowuje opinie, ekspertyzy i analizy prawne;
  • przygotowuje projekty umów oraz kontraktów;
  • przygotowuje projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminów, uchwał itp.);
  • przyjmuje zlecenia zastępstwa prawnego w sprawach przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi;
  • przyjmuje zlecenia windykacji należności.

W szczególności prowadzimy sprawy z zakresu:
– prawo cywilne: sprawy o zapłatę, odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, sprawy spadkowe (dziedziczenie, testament, zachowek, dział spadku), zniesienie współwłasności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
– prawo rodzinne: rozwody i podziały majątku, alimenty, kontakty z dziećmi, ubezwłasnowolnienie,
– prawo pracy: rozwiązanie umowy, przywrócenie do pracy, odszkodowania,
– prawo bankowe: przedawnienie roszczeń, bankowe tytuły wykonawcze,
– windykacja należności: uzyskanie tytułu wykonawczego, reprezentacja w postępowaniu przed komornikiem sądowym, powództwa przeciwegzekucyjne, reprezentacja wierzycieli i dłużników, sprzeciwy EPU.

Jeśli zainteresowała Państwa oferta współpracy lub chcielibyście Państwo zapoznać się z pełną ofertą dotyczącą obsługi prawnej lub windykacji należności prosimy o wypełnienie formularza.